IAB bundelt krachten met Fednot voor de lancering van een baanbrekende tool: een betrouwbaar elektronisch effectenregister

Vandaag houden IAB en Fednot het elektronisch effectenregister boven de doopvont. Dit digitaal platform verhoogt de betrouwbaarheid over de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit. Geen overbodige luxe, nu bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen. Verder vermindert het nieuwe platform de administratieve rompslomp voor de bestuurders van bedrijven, en op termijn ook voor kredietverstrekkers en andere dienstverleners.

Een aandelenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap. Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen, ... Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming: voor het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening,…
De huidige aandelenregisters zijn vaak logge boeken die bovendien soms zoek geraken. Maar het belangrijkste nadeel is wel dat de gegevens die erin zijn opgenomen, kunnen worden gemanipuleerd. Dat kan leiden tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke procedures. Bart Van Coile licht toe: ‘Onze opzet was om met de huidige technologische mogelijkheden tegemoet te komen aan de eisen van het moderne ondernemersklimaat.‘
Immers met het elektronisch aandelenregister worden deze problemen verholpen. Klopt een ondernemer aan bij een accountant of bij een notaris, dan zorgt die laatste ervoor dat de gegevens over de aandeelhouders elektronisch worden geregistreerd. Zo gaan de gegevens niet verloren en kan niemand ze manipuleren. ‘Op die manier worden eindeloze discussies vermeden’, benadrukt Jan Sap, directeur-generaal bij Fednot.

Nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen
Deze nieuwe tool is een handig instrument in het licht van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ( WVV) dat op 28 februari is goedgekeurd en op 1 mei in werking treedt. Ondernemingen zullen hun statuten moeten aanpassen. Het is belangrijk dat ze hun aandeelhouders tijdig kunnen opsporen en bijeenroepen. De wetgever stapt ook af van het principe “één aandeel, één stem”. Een juiste registratie van de rechten die aan de effecten zijn gekoppeld, wordt daarom nog belangrijker.

UBO-verplichtingen
Het nieuwe platform heeft nog meer in petto. Tegen 30 september moeten bedrijven aan de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. Dit in het raam van de UBO-verplichtingen, die door Europa worden opgelegd om witwassen tegen te gaan. Welnu, de ondernemer kan ervoor opteren om deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister aan de FOD Financiën door te spelen. Een aanzienlijke vereenvoudiging voor bestuurders van bedrijven. Zij zijn immers aansprakelijk voor de goede naleving van de UBO-verplichtingen.
Op termijn zal de ondernemer via het register toegang krijgen tot alle notariële akten die de notaris over zijn bedrijf bewaart ( oprichting, statutenwijziging, …).
De praktische uitwerking van het effectenplatform werd toevertrouwd en uitgewerkt door de startup, The Legal Lab.

   Mots clés

   • UBO register
   • centraal register
   • Notaris
   • effectenrekening
   • Applications
   • Expert-comptable
   • Valeurs mobilières