Overbruggingsrecht, evolutie van de voorwaarden in de tijd en cijfers over de toekenningen aan de zelfstandigen

Het “crisis-overbruggingsrecht” laat zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken toe om te genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € met gezinslast). De voorwaarden van deze regeling zijn soepel en worden sinds maart 2020 op initiatief van minister DUCARME toegepast.

De zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden van wie het jaarinkomen hoger is dan 6.996,89 euro konden ook blijven genieten van een volledige of een gedeeltelijke uitkering, in functie van hun situatie (“gedeeltelijk crisis-overbruggingsrecht”).
Het “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” stelt de zelfstandigen die uit een periode van verplichte onderbreking van hun activiteit komen in staat om onder bepaalde voorwaarden te genieten van hetzelfde vervangingsinkomen. Dit luik van de crisismaatregelen is in juni 2020 van start gegaan.

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN

1. Crisis-overbruggingsrecht
 • a. Voor de periode van maart tot augustus 2020
 • Toekenningsvoorwaarden:
 1. Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moest onderbreken door de sanitaire maatregelen uit de besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 en volgende. (horeca tot in juni, discotheken, massaevenementen…
 2. Elke zelfstandige die zijn activiteit moest beperken door de sanitaire maatregelen uit de besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 en volgende. (restaurants beperkt tot take away/levering…)
 3. Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn activiteiten gedurende 7 kalenderdagen volledig onderbreekt door Covid-19 (buiten de dringende (para-)medische gevallen) (kinesisten, tandartsen, specialisten…)
 4. Elke zelfstandige die uit eigen beweging gedurende 7 kalenderdagen zijn activiteiten volledig onderbreekt door Covid-19 (door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende economische of organisatorische redenen in verband met Covid-19…)
 • b. Nieuwe voorwaarden voor het crisis-overbruggingsrecht van september tot december 2020
 • Deze verlenging voor de periode van september tot december is enkel gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep van wie de activiteit onderbroken is door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad (via de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken), ongeacht de duur van de onderbreking.

=> De sectoren: evenementensector, foorkramers, ondernemers uit de cultuurwereld

2. Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (van juni tot oktober 2020)
Er wordt een nieuw vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) toegekend sinds juni en dit ten minste tot 31 oktober ten gunste van de zelfstandigen die voldoen aan twee voorwaarden:
 • Gedurende meer dan een kalendermaand (april 2020) gedwongen geweest zijn om hun activiteit te onderbreken door het verbod op of de beperking van de zelfstandige activiteit bedoeld in de ministeriële besluiten van 23 maart en volgende, verbodsbepalingen en beperkingen die sinds 4 mei opgeheven zijn (of op een latere datum).
 • Voor het 2de kwartaal 2020 kunnen aantonen dat hun zelfstandige activiteit een daling vertoont van ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

=> De sectoren: horeca, sommige niet-voeding kleinhandelszaken, kappers en schoonheidsspecialisten

3. Nieuwe voorwaarden voor het crisis-overbruggingsrecht (sinds 1 september tot 31 december)
Deze verlenging voor de periode september tot december is enkel gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep van wie de activiteit onderbroken of beperkt is door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad (via de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken), ongeacht de duur van de onderbreking.

=> De sectoren: evenementensector, foorkramers, ondernemers uit de cultuursector

CIJFERS OVER DE TOEKENNINGEN tot augustus

1. Totaal :
Aantal zelfstandigen die tot dusver genoten hebben van het crisis-overbruggingsmaart sinds maart 2020: 499.313
Aantal zelfstandigen die tot dusver hebben genoten van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart: 31.125

2. Per maand:Opgelet: Het sociaal statuut heeft ook voor 17,8 miljoen euro betaald aan 29.571 financiële uitkeringen gedeeltelijk crisis-overbruggingsrecht ten gunste van de zelfstandigen in bijberoep of actieve gepensioneerden, cijfers voor de periode van maart tot juni 2020.

   Tags

   • Covid-19 context
   • Fod economie
   • crisis-overbruggingsrecht