UBO-register: module voor mandatenbeheer binnenkort beschikbaar

Het UBO-register is al een hele tijd operationeel, zoveel is zeker. Enkele weken geleden meldden we nog dat de termijn voor de registratie van de uiteindelijke begunstigden – vastgelegd bij koninklijk besluit – verlengd werd tot 31 maart 2019.

Een aantal leden, die de uiteindelijke begunstigden in naam van hun cliënten wilden registreren, vroegen ons waar de module voor het mandatenbeheer zich precies bevond. Jammer genoeg heeft de ontwikkeling van het register enige vertraging opgelopen, terwijl de wetgeving al weken rond is. Op dit ogenblik kunnen alleen wettelijke vertegenwoordigers van de ondernemingen het register invullen, na raadpleging van de FAQ’s op de website van de FOD Financiën. Voor wie de uiteindelijke begunstigden in naam van derden wil registreren in het register, is de situatie anders, om niet te zeggen onmogelijk.

In ontwikkeling

De IT-diensten van de administratie hebben ons op het hart gedrukt dat de toekenning van de mandaten binnenkort mogelijk is via MyMinfin. Ze gebruikten weliswaar het woord binnenkort; een exacte datum wanneer die module beschikbaar is, werd ons niet meegedeeld.

Wij raden u aan om intussen deze artikels rond dit thema door te nemen:
- Centraal register van uiteindelijke begunstigden: stand van zaken
- UBO-register binnenkort actief
- UBO-register, termijn verlengd tot 31 maart 2019
De FAQ’s kunnen worden gevonden op de website van de FOD Financiën.

   Tags

   • Antiwitwas
   • Antiwitwasrichtlijn
   • Antiwitwassen van geld
   • UBO-register
   • Uiteindelijke begunstigde