BeExcellent: update notulen en verslagen, na inwerkintreding van het WVV

Op datum van 1 januari 2020 zijn een aantal dwingende bepalingen van het WVV in voege getreden. Zo werden vanaf dat moment o.a. alle BVBA’s van rechtswege en zonder statutenwijziging omgezet in BV’s.

Tezelfdertijd zijn volgende terminologische wijzigingen gebeurd:
 • Een ‘zaakvoerder’ werd ‘bestuurder’
 • Het ‘deelbewijs’ werd ‘aandeel’
 • Het ‘register van aandelen’ werd ‘register van aandeelhouders’
 • De ‘vennoten’ werden ‘aandeelhouders’

De nettoactief- en liquiditeitstest zijn van toepassing sinds 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen en vanaf 1 januari 2020 voor de op 1 mei 2019 reeds bestaande vennootschappen. In dit verband dient binnen elke BV de passende verslaggeving opgesteld te worden conform het nieuwe WVV. Deze update heeft dus als doel om alle wettelijke bepalingen en termen in de notulen en verslagen te wijzigen overeenkomstig het WVV.

Hoe deze updates verwerken in BeExcellent?
 • Ga naar Beheer
 • Klik op de button Zoek naar abonnement-updates
 • U komt nu in het Overzicht met beschikbare updates
 • Klik op de button Updates verwerken (rechtsboven).

De nieuwe documenten worden automatisch zichtbaar op de portal. Er zijn 2 nieuwe modellen voor de BV:
 • Een verslag van het bestuur tot voorlegging aan de AV voor de beslissing tot uitkering van dividenden en/of tantièmes die u terugvindt onder Modellen – Notulen en verslagen – BV;
 • Een verslag van het bestuur na het besluit van de AV tot uitkering van dividenden en/of tantièmes die u terugvindt onder Modellen - Notulen en verslagen – Liquiditeitstest.

De updates op de bestaande modellen zijn omgezet in wijzigingsvoorstellen die u op de volgende manier kan verwerken.
 • Ga naar Beheer/Artikelen/Wijzigingsvoorstellen
 • U ziet nu een lijst met alle Niet-verwerkte wijzigingsvoorstellen
 • Open een artikel door erop te klikken
 • U ziet aan de linkerzijde het artikel zoals het nu is gepubliceerd en aan de rechterzijde het artikel met de wijzigingsvoorstellen
 • U ziet met groen wat er is toegevoegd en met rood wat er is verwijderd
 • Klik op Wijzigingsvoorstel implementeren als u alle wijzigingen wilt overnemen
 • Klik op de button Opslaan
 • Klik op Sluit Editor

Hebt u nog vragen met betrekking tot BeExcellent, neem dan contact op via servicedesk@itaa.be.

   Tags

   • BV
   • Beexcellent
   • Dwingende bepalingen
   • Modellen
   • Notulen en verslagen
   • Update
   • WVV