CONNECT 2.0

Eind augustus 2016 liep het project CONNECT ten einde. De Federatie Vrije Beroepen diende vervolgens een verlengingsaanvraag in bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innovatie en op 13 december 2016 werd het ministerieel besluit voor deze verlenging ondertekend door Vlaams minister Muyters. CONNECT 2.0 ging officieel van start op 1 januari 2017 en loopt net als het vorige project over een periode van twee jaar, tot 31 december 2018.

Voor de evaluatie van dit project wordt er momenteel gewerkt aan een bevraging die in het eerste kwartaal van dit jaar zal plaatsvinden. Een tweede enquête wordt gelanceerd in het eerste kwartaal van 2019. Daarnaast zullen de evaluatie en de daarmee gepaard gaande middelen afhangen van een aantal casestudies die moeten aantonen dat het project mee geleid heeft tot een heroriëntatie van de economische beroepsbeoefenaar. Deze casestudies kunnen multimediaal zijn en zullen aan bod komen op de website www.connect.vlaanderen.  

De algemene bedoeling blijft dus om het instrumentarium van het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innovatie bekend(er) te maken bij de economische vrije beroepers, om deze te helpen bij de omschakeling van het puur cijfermatige beroep naar een meer proactieve en adviserende rol. Economische beroepsbeoefenaars mogen dus binnenkort een oproep verwachten voor deze enquête. Voor de casestudies gaan we van hieruit op zoek, maar wie interesse heeft om mee te werken mag altijd contact opnemen met Jef Bormans (jef.bormans@federatievrijeberoepen.be of 0473 88 66 81).

   Tags

   • Connect
   • Federatie vrije beroepen
   • Vlaams agentschap ondernemen