eStox krijgt Europese erkenning op de Digital Day 2019

Ook ‘Unified by invoicing, een eerder initiatief van ITAA, krijgt een podiumplaats

Brussel, 19 november 2019 – op de Digital Day 2019, een initiatief van Accountancy Europe werden zopas de ‘digitalisation awards’ uitgereikt die de initiatieven huldigen van hun leden.
In de categorie KMO tools werd de eerste prijs toegekend aan eStox, een elektronisch effectenregister dat als initiatief van de Belgische notarissen en accountants, begin dit jaar werd gelanceerd.
Maar ook het eerder gelanceerde ‘Unified by Invoicing’, een platform dat in de papierloze opslag van documenten voorziet en in het versturen en ontvangen van facturen, werd gelauwerd en kreeg de derde prijs in dezelfde categorie.
Voorzitter Bart Van Coile die de opportuniteiten van digitalisering steeds heeft beklemtoond is uitermate tevreden met deze erkenning die aantoont dat ze hun voortrekkersrol moeten verderzetten.

EStox
In mei werd het elektronische effectregister eStox gelanceerd, een initiatief van de Belgische notarissen (Fednot) en de accountants (IAB, inmiddels ITAA na de fusie met BIBF). Op die manier maakten ze het de ondernemers makkelijker bij het bijhouden van hun aandeelhoudersregister. Oprichters en bestuurders van een onderneming kunnen alle data over de aandeelhouders en andere effectenhouders door een notaris of een accountant laten registreren in dat elektronisch register. Dat biedt diverse voordelen. Het register komt van pas telkens aandeelhouders bijeenroepen moeten worden, bv. bij de jaarlijkse algemene vergadering. Maar ook bij een wijziging van de statuten, het doorvoeren van een kapitaalverhoging of wanneer een aandeelhouder zijn effecten wil verkopen of schenken, is het effectenregister bijzonder nuttig.
Dankzij een link tussen eStox en het UBO-register, is het voor de bestuurders van vennootschappen ook eenvoudig om aan de FOD Financiën mee te delen wie de uiteindelijke begunstigden van hun onderneming zijn, een verplichting waaraan zij voor het einde van dit jaar moeten voldoen.
Elke ondernemer kan op elk ogenblik aan een accountant of aan een notaris vragen om het elektronisch register aan te maken. Eind oktober hadden al 4.304 vennootschappen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Unified by Invoicing
Het platform dat een initiatief is van ITAA (vroeger IAB) werd ontwikkeld door Fintechspeler UnifiedPost. Deze voorziet in de mogelijkheid om facturen te verzenden en te ontvangen en maakt tevens de link tussen de accountant en de cliënt volgens keuze van de gebruiker. Dankzij deze link naar de boekhoudsoftware kan de boeking geautomatiseerd worden.
Naast de financiële voordelen bij het ontvangen en verzenden van facturen (geen drukwerk, postzegels of klasseerwerk meer) , brengt het de accountant ook organisatorisch en administratief een grote stap dichter in de digitalisering van hun kantoor. Papierloze opslag van documenten, een voortdurende beschikbaarheid ervan en een vlotte digitale communicatie met de klant zijn maar enkele van de pluspunten hiervan.

Het platform zal samenwerking mogelijk maken met andere actoren en diensten (banken, verzekeringen,....) om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de ondernemingen. Daarnaast is het platform transponeerbaar naar andere Europese landen, verschillende leden van Accountancy Europe tonen interesse en een lid heeft zelfs stappen ondernomen om het platform te implementeren met lokale accountants.

Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, heeft de digitalisering in de sector steeds hoog op het prioriteitenlijstje gezet van het instituut: “deze erkenning is een bevestiging dat onze inspanningen gewaardeerd worden. Als eerstelijnsadviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants en belastingconsulenten een voorbeeldfunctie uitoefenen en een rol spelen om bedrijven de weg naar digitalisering verder te helpen verwezenlijken, want ook zij (de bedrijven, kmo’s, cliënten van onze accountants/belastingconsulenten) vinden baat bij de steeds oprukkende digitalisering”.

   Tags

   • Aandelen
   • Digitaal
   • Notaris
   • Unified by Invoicing
   • Unifiedpost
   • centraal register
   • estox