Examen stagiairs: ook in tijden van corona

In ons vorige bericht hadden we naar de toekomst gekeken en vooral naar de digitalisering en de stage ITAA.

Er is natuurlijk een realiteit vandaag en net zoals voor de studenten op de hogeschool en universiteit betekenen de maanden mei en juni ook voor de stagiairs: examens ! Ook op het ITAA worden nu volop examens georganiseerd en afgelegd.

Zo hebben ondertussen al 180 stagiairs het schriftelijke deel van het praktische bekwaamheidsexamen op het einde de stage van het BIBF afgelegd en zullen de komende weken meer dan 300 kandidaten het toelatingsexamen van het IAB afleggen, meer dan 200 stagiairs het praktisch bekwaamheidsexamen van het IAB en meer dan 80 stagiairs komen een mondelinge proef afleggen.

Op zich geen ongewone gebeurtenis voor het ITAA, ware het niet dat het coronavirus toch wat roet in het eten is komen gooien en binnen de stagedienst tot flink wat regorganisatiewerk heeft geleid.

Daar waar de schriftelijke examens van het BIBF normaliter een volledige dag in beslag nemen en doorgaan in de gebouwen van een hogeschool in Brussel, moest men nu dat ene examen organiseren in de lokalen van het ITAA.

Rekening houdende met de voorschriften inzake “afstand houden” werd heel snel beslist dat een dagexamen niet mogelijk zou zijn en werd overgeschakeld op een systeem van halve dagen. In deze variant worden alle examenmateries behandeld in één sessie in de voor- of namiddag. Dit liet toe om 180 stagiairs gespreid over twee zaterdagen in de voor- of namiddag examen te laten afleggen. Daartoe werden vijf zalen omgetoverd tot twee zalen waar iedereen op veilige afstand zijn schriftelijke examen kon afleggen.

Zalen voor schriftelijke examens

Daar waar voor de toelatingsexamens de lokalen van het ITAA toelaten dat 34 personen gelijktijdig dit examen afleggen in één lokaal, werd dit nu herschikt naar 17 personen en dit gespreid over twee verschillende lokalen.


Zalen voor examens op PC

Ook voor de mondelinge proeven werden de nodige schikking genomen om de zalen te herschikken.

De mondelinge proeven.

Daarnaast werden natuurlijk de nodige maatregelen getroffen in het gebouw zelf door al bij de lift de afstandsregels in herinnering te brengen en bij het binnenkomen staat ook de gel klaar.


De inkom

Ook in de wandelgangen wordt iedereen regelmatig herinnerd aan het zo belangrijke "afstand houden".Bij het binnenkomen van de zalen wordt de kandidaat uitgenodigd om nog eens de handen te ontsmetten.


De gangen.

Bovendien wordt na een examen en tussen twee mondelinge proeven door de tafels en stoelen ontsmet door de medewerkers van het Instituut.

Om het voor iedereen bevattelijk te maken, werden de maatregelen nog eens samengevat in een overzichtelijke brochure die naar alle examinandi en juryleden werd gestuurd.

Wij willen hier van de gelegenheid gebruik maken om zij die al examen hebben afgelegd te bedanken voor het stipt naleven van de coronamaatregelen en voor de inspanningen die zij geleverd hebben om de examens voor te bereiden. Tevens wensen wij goede moed en veel succes aan zij die de komende weken hun examen komen afleggen.

      Tags

      • Examen
      • Stage