Gedoogbeleid UBO-registratie tot 31 december 2019

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.
De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn tot 31 maart, met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.
Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.

Het ITAA dankt alle leden en stagiairs die hebben deelgenomen aan de enquête die het Instituut organiseerde. De resultaten hiervan hebben zeker bijgedragen tot de sensibilisering van de bevoegde instanties om deze beslissing te nemen.
Hieruit bleek dat de 2.649 deelnemende beroepsbeoefenaars reeds 88.795 UBO aangiftes indienden van in totaal 384374 aangiftes waarvoor hun cliënten hun een mandaat gaven. Dit is dus een gemiddelde van 23%. Wat de VZW ’s betreft bedraagt dit percentage 15,2 % (3.927 van de 25.734 in te dienen aangiftes.)

De gedetailleerde resultaten van deze enquête zullen later worden gepubliceerd.

   Tags

   • UBO
   • Tolérance supplémentaire
   • tolérance
   • UBO-register