Goedgekeurd ontwerp van gemeenschappelijke controlenorm IAB – IBR voor advies naar de HREB!

Geachte confraters,

Wij kunnen u meedelen dat het ontwerp van gemeenschappelijke controlenorm – waaraan geruime tijd intensief werd gewerkt door de diensten van het IAB en het IBR – werd goedgekeurd door de Raad van het IAB op 4 september 2018, nadat de Raad van het IBR dit eveneens heeft goedgekeurd op 31 augustus 2018.

Met toepassing van artikel 54, § 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen hebben wij dit goedgekeurde ontwerp voor advies overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB).

In afwachting van het advies van de HREB binnen een termijn van drie maanden kunnen de externe accountants dit ontwerp – hoewel dit nog geen kracht van effectieve norm heeft – reeds gebruiken als leidraad bij controleopdrachten die binnen het toepassingsgebied vallen, voor zover dit niet in tegenspraak is met andere geldende normen. Voor de bedrijfsrevisoren zal dit ontwerp de kracht van een effectieve norm verkrijgen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van de minister die bevoegd is voor Economie op advies van de HREB.

Voor verdere informatie over dit ontwerp van gemeenschappelijke controlenorm kunt u steeds contact opnemen met de studiedienst.

Wij hopen u zo snel mogelijk verder te kunnen informeren over het advies van de HREB.

Met confraternele groeten,

Bart Van Coile Benoît Vanderstichelen
Ondervoorzitter Voorzitter

  Tags

  • Contractuele opdrachten
  • Controle-normen
  • Controleopdracht
  • Hoge raad voor de economische beroepen
  • IAB
  • IBR
  • KMO
  • Professionele normen