Jaarverslag 2019: van IAB en BIBF enerzijds naar ITAA anderzijds

Het IAB, het BIBF en het ITAA stellen gezamenlijk hun respectievelijke jaarverslagen 2019 voor in één enkel document. Elk Instituut brengt op zijn beurt verslag uit van zijn eigen opdrachten en verwezenlijkingen.

De drie jaarverslagen volgen elkaar chronologisch op al naargelang de oprichting van de Instituten. Eerst wordt het jaarverslag van het IAB behandeld, daarna dat van het BIBF en ten slotte het jaarverslag van het ITAA.

"Het was voor ons belangrijk om de drie jaarverslagen tegelijkertijd en volgens dezelfde communicatierichtlijn te verspreiden, als een echte overdracht ten gunste van het nieuwe instituut. Daarom wordt het document afgesloten met de presentatie van de ITAA. Zoals u zult merken, was het nieuwe Instituut al zeer actief in 2019!", aldus Bart Van Coile en Frédéric Delrue, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het ITAA.

Om ecologische redenen werd het document niet afgedrukt. Alle jaarverslagen zijn echter beschikbaar in elektronisch formaat.
Wij wensen u veel leesplezier!

   Tags

   • BIBF
   • IAB
   • ITAA
   • Jaarverslag
   • fusie instituten