Nieuwe antiwitwaswet in voege. Mis deze afspraak niet op het Forum For the Future van 23 november 2017

Door de omzetting van de vierde Europese AML-richtlijn werd het preventieve antiwitwasstelsel in ons land aanzienlijk gewijzigd. De wet van 11 januari 1993 werd immers vervangen door de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten. Deze wet legt met ingang van 16 oktober 2017 een hele reeks verplichtingen op aan een aantal specifieke onderworpen beroepen en ondernemingen.

Focus op “risk based approach”

De nieuwe wet legt een verruimde focus op het risicogeoriënteerd beleid, met diverse specifieke wijzigingen die een praktische impact hebben op uw kantoororganisatie en meer algemeen op tal van nieuwe verplichtingen van de accountants en de belastingconsulenten en – een nog belangrijke nieuwigheid – op deze van de stagiairs.

Uitmuntende en toonaangevende sprekers

Het nationaal congres van de economische beroepen, het Forum For the Future, waaraan jaarlijks 4 000 economische beroepsbeoefenaars deelnemen, is de ideale gelegenheid om dit belangrijke thema aan te kaarten.
In dit kader kunnen we rekenen op de constructieve samenwerking met de Belgische antiwitwascel, de CFI.
Rond Jos De Blay, voorzitter van de AWW-Commissie van het Instituut en van de Interinstitutencomissie AWW, die de sprekers inleidt, zullen twee toppers van de CFI het debat animeren. Presenteren deze praktische conferentie/workshop: mevrouw Cathy Grijseels en de heer Chris Meskens, beiden onbetwiste topambtenaren en specialisten in deze materie. Hun kennis en ervaring zijn de beste garantie voor een eersteklas opleiding uit eerste bron.
Hierna enkele kernpunten:
 • de nieuwe risk based approach;
 • aanstelling van een “verantwoordelijke voor toepassing van de wet” verruimd: nu van toepassing voor elk kantoor? Uitbreiding van het takenpakket en de verantwoordelijkheden?
 • de stagairs;
 • de nieuwe bepalingen inzake de beperking van contanten;
 • de nieuwe “onafhankelijke auditfunctie”: wat, voor wie en hoe?
 • het nieuwe nationaal register van de uiteindelijke begunstigden;
 • sociale fraude nu ook geviseerd;
 • uitbreiding categorie van de “politiek prominente personen”.

Waar, wanneer hoe?

 • Ontdek de nieuwe antiwitwaswet: de impact voor uw kantoor ...
 • Op 23 november 2017, van 15.30 uur tot 17.00 uur
 • Auditorium 2000
 • Simultane vertaling, tweetalig
Een ideale gelegenheid om rond dit thema collega’s te ontmoeten en je ervaringen te delen op een informele en aangename wijze …

   Tags

   • Antiwitwas
   • Antiwitwasrichtlijn
   • CFI
   • Congres van economische beroepen
   • Economische beroepen
   • Forum for the future