Nieuwe IBB 2020/002: Commissionair – Tussenpersoon – Omzet

Deze nieuwe IBB betreft de vergoedingen die een vennootschap ontvangt in eigen naam maar voor rekening van een derde. Deze maken geen deel uit van haar resultaat. De roerende goederen die in volle eigendom toebehoren aan een derde en in bewaring zijn genomen door een vennootschap worden niet opgenomen in de balans van deze laatste.

Klik hier om de IBB te raadplegen.

Bron: CBN

   Tags

   • CBN
   • Commissionair
   • IBB
   • Tussenpersoon
   • omzet