Nieuwe versie van de neerleggingsformulieren "Volledig model van jaarrekening", "Verkort model van jaarrekening " en "Micromodel van jaarrekening" voor verenigingen en stichtingen opgesteld door de Nationale Bank van België

In toepassing van artikel 3:67, § 4 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt de Nationale Bank van België het bestaan bekend van nieuwe versies van de neerleggingsformulieren "Volledig model van jaarrekening" en "Verkort model van jaarrekening " en van een nieuw neerleggingsformulier "Micromodel van jaarrekening" opgesteld ten behoeve van de verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema's bepaald in de bijlagen van boek 3, titel 3 van voormeld koninklijk besluit.

Deze nieuwe versies zijn gratis beschikbaar op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (www.balanscentrale.be).

Bron: Belgisch Staatsblad

      Tags

      • NBB
      • Neerlegging jaarrekening