Parlementaire werkzaamheden Commissie Handelsrecht betreffende het wetsontwerp van nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het wetsontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd in de parlementaire Commissie Handelsrecht (Commissie) ingediend op 4 juni 2018. Voorafgaandelijk was er op 29 mei 2018 een vergadering van de Commissie tot regeling van de werkzaamheden en tot vastlegging van een vergaderagenda.

Op 6 juni 2018 heeft minister Koen Geens de krachtlijnen van het wetsontwerp tot wijziging van het WVV toegelicht in de Commissie.

In de zitting op 12 juni 2018 van de Commissie werden de hoorzittingen georganiseerd over het wetsontwerp tot wijziging van het WVV.

Omwille van de vele organisaties en personen die door de parlementairen werden voorgesteld en de beperkte agenda van de parlementaire commissie werd het voorstel om de Instituten te horen niet aangenomen. Een commissielid verduidelijkte dat naast de personen die door de commissie worden gehoord, iedereen spontaan een schriftelijk advies aan de commissie kan formuleren. Het IAB heeft op 2 juli 2018 een brief met opmerkingen verstuurd naar de voorzitter van de Commissie, mevrouw Kattrin Jadin.

Op 25 en 27 juni en op 3 juli 2018 vonden in de Commissie hoorzittingen plaats, waarbij tijdens een 14-tal uur in totaal 22 personen werden gehoord. Hierbij werden verschillende vertegenwoordigers gehoord van de vakbonden, de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties, de beroepsorganisaties, de verenigingsorganisaties, de financiële sector, de academische wereld, de advocatuur, de landbouwfederaties, de magistratuur en het notariaat.

De algemene bespreking van het wetsontwerp WVV werd op 4 juli 2018 aangevat in aanwezigheid van minister Koen Geens, kabinetsvertegenwoordiger Filiz Korkmazer en de leden van de expertengroep Hans De Wulf, Paul Alain Foriers en Marieke Wyckaert.

De parlementaire werkzaamheden zullen worden verdergezet met de verdere algemene bespreking gevolgd door de artikelsgewijze bespreking op de zittingen van de Commissie op 16 juli 2018 en na het zomerreces.

Daniël Maes en Tom Kloeck van de studiedienst volgen de parlementaire werkzaamheden in de Commissie nauwgezet voor u op. Het samenvattend verslag van de zittingen en de agenda's van de Commissie vindt u hierna.


  Tags

  • Accountancyberoep
  • Kamercommissie
  • Koen Geens
  • Parlementaire werkzaamheden
  • Vennootschapsrecht
  • Vereniging
  • Wetboek van vennootschappen en verenigingen
  • vennootschappen