Permanente vorming: De inwerkingtreding van het nieuwe Instituut ITAA en uw elektronisch jaarverslag

Vanaf 30 september 2020 worden het BIBF en het IAB eindelijk één Instituut en gaan ze verder onder de naam ITAA.
Een nieuwe norm permanente vorming is momenteel in de maak. Die zal naar alle verwachtingen op 01 januari 2021 in werking treden. Tot zolang blijven de bestaande normen van toepassing.

Tegelijkertijd wordt door het Instituut een nieuw gebruiksvriendelijk elektronisch platform permanente vorming ontwikkeld. Deze ontwikkeling is volop aan de gang en we voorzien de lancering van dit nieuwe platform in de loop van volgend jaar.

Via deze weg willen wij u er nogmaals aan herinneren dat alle vormingen op afstand in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen onder categorie A vallen (IAB) en zonder beperking zijn van de 20% (BIBF). Zo dient u niets te missen van de veranderingen die met uw beroep te maken hebben.

Wij blijven er uiteraard op rekenen dat u uw jaarlijks verslag permanente vorming tijdig en waarheidsgetrouw invult op het platform van uw voormalige Instituut (BIBF of IAB).

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u bijkomende informatie wenst.

Wij houden u zeker op de hoogte van de verdere evolutie.

Contactpersonen:
- Bart Verbelen – BIBF – bart.verbelen@itaa.be
- Dominique Willems – IAB – pvfc@itaa.be

   Tags

   • ITAA
   • Permanente vorming
   • Verslag permanente vorming