Sociale bijdragen: verlenging van de steunmaatregelen tot eind 2020

Sinds maart 2020 kunnen de zelfstandigen getroffen door de coronaviruscrisis een vermindering, een vrijstelling of een uitstel met een jaar bekomen van hun sociale bijdragen voor de vier kwartalen van 2020.

Beschrijving en voorwaarden

Voor de zelfstandigen in hoofdberoep
 1. Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van de kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, in functie van het verwachte inkomen voor 2020.
 2. Uitstel met een jaar van de betaling van de sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging betaald moet worden voor laattijdige betaling.
 3. Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4 De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten opgeschort worden voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.
Voor de zelfstandigen in bijberoep
 1. Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van de kwartaalbijdrage te verlagen in functie van het verwachte inkomen voor 2020. Bij een verwacht inkomen lager dan 1.548,18 euro, kan de zelfstandige in bijberoep een herleiding tot nul verkrijgen.
 2. Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies aan rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging betaald moet worden voor laattijdige betaling.
Voor de actieve gepensioneerden
 1. Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van de kwartaalbijdrage te verlagen in functie van het verwachte inkomen voor 2020. Bij een verwacht inkomen lager dan 3.096,36 euro, kan de actieve gepensioneerde zelfstandige een herleiding tot nul verkrijgen.
 2. Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4. Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies aan rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging betaald moet worden voor laattijdige betaling.
 3. Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4.
Om te genieten van de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van sociale bijdragen, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie). Op vraag van minister Ducarme werd het formulier om van deze maatregelen te genieten vereenvoudigd.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (behalve op vrijdag van 13u tot 16u).

Cijfers

In totaal worden de steunmaatregelen voor de zelfstandigen op het vlak van bijdragen geraamd op 1,3 miljard euro voor 2020.


Bron: FOD Economie

   Tags

   • Actieve gepensioneerden
   • Fod economie
   • Sociale bijdragen
   • Steunmaatregelen
   • Zelfstandigen
   • zelfstandigen in bijberoep