Toevoeging van 1 persoon en 21 entiteiten op de Noord-Korea sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

Het 1718 Sanctiecomité (voor Noord-Korea) van de VN-Veiligheidsraad heeft op 30 maart 2018 besloten om één persoon en 21 entiteiten toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

Het betreft volgende persoon en entiteiten:

Persoon
1. TSANG YUNG YUAN

Entiteiten
1. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY 2. CHONMYONG SHIPPING CO 3. FIRST OIL JV CO LTD 4. HAPJANGGANG SHIPPING CORP 5. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD 6. KINGLY WON INTERNATIONAL CO. LTD 7. KOREA ACHIM SHIPPING CO 8. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY 9. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO 10. KOREA SAMJONG SHIPPING 11. KOREA SAMMA SHIPPING CO. 12. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD 13. KOTI CORP 14. MYOHYANG SHIPPING CO 15. PAEKMA SHIPPING CO 16. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE 17. PRO-GAIN GROUP CORPORATION 18. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD 19. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING 20. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT 21. YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Meer informatie over deze persoon en entiteiten vindt u in de mededeling met referentie SCA/4/18(04) van het 1718 Sanctiecomité, in bijlage bij deze mail. Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen en entiteiten te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten. Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over deze mail. De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.
Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing in de mededeling met referentie SCA/4/18(04) om personen en entiteiten toe te voegen aan de Noord Korea sanctielijst van kracht wordt in België en dit vanaf de dag waarop de beslissing werd genomen (30 maart 2018) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

    Tags

    • Noord-Korea
    • Sanctielijst
    • VN-Veiligheidsraad