UBO-registratie: Jaarlijkse bevestiging van uw UBO-informatie online verplicht vanaf 2021

De informatieverstrekkers moeten jaarlijks de informatie over hun uiteindelijk begunstigden bevestigen.
Om technische redenen is de informatie over de uiteindelijk begunstigden van alle informatieverstrekkers per 30 april 2020 automatisch bevestigd. Er moet dus vóór 2021 geen bevestiging meer gebeuren.
Ter herinnering: elke verandering betreffende een uiteindelijk begunstigde moet binnen een termijn van één maand in het UBO-register worden ingeschreven.
De UBO’s zullen in de toekomst steeds bevestigd moeten worden binnen de 12 maanden na elke wijziging.
De Algemene Administratie van de Thesaurie informeert ons dat er een waarschuwingssysteem is opgezet in het online platform van het UBO-register om de wettelijke vertegenwoordigers van de informatieverstrekkers op de hoogte te stellen van het verstrijken van de termijn van één jaar.
Een maand voor het verstrijken van de termijn zal er via de eBox een herinnering naar deze laatste gestuurd worden.
De FAQ's van de Thesaurie zullen binnenkort worden bijgewerkt om de nieuwe procedure toe te lichten.
eStox, het elektronische aandelenregister dat door het ITAA en de Federatie van Notarissen is ontwikkeld, kan de UBO-verplichtingen vergemakkelijken.

   Tags

   • ACCTUA
   • UBO-register
   • estox